Het uithakken van voegen is een specialistische klus. Het voegwerk dient, vierkant uitgeslepen of uitgehakt te worden tot aan de gezonde metselspecie. Het uithakken of slijpen moet zeer nauwkeurig worden uitgevoerd zodat er geen beschadigingen aan het bestaande metselwerk ontstaat. De keuze van het toe te passen gereedschap en methode is afhankelijk van het bestaand voegwerk.

Na het uithakken van de voegen kan begonnen worden aan de gevelreiniging of het aanbrengen van nieuwe voegen.

Uithakken
Uithakken
Stof vrij uithakken
Stof vrij uithakken

Bij het uithakken van voegwerk komt veel fijn stof vrij. Behalve dat stof hinderlijk is voor de omgeving kan het ook schadelijk zijn voor de volksgezondheid. In veel oud voeg- en metselwerk zit kwartsstof (kwartsstof is een voorbeeld van een schadelijke stof). Bij onvoldoende bescherming kan bij inademing geïrriteerde longen en luchtwegen veroorzaken. Daarom gebruiken wij op onze hak- en slijpgereedschap directe stofafzuiging of een water vernevelaar,  hierdoor wordt nagenoeg alle stof opgevangen.